1. Главная
  2. Ассоциация выпускников
  3. План работы

План работы

ЖАМУнун Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын 2021-2023 жж. үчүн иш планы